Oferta pracy 19/2016

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

19/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu poszukuje:                           

LEKARZA SPECJALISTĘ Z ZAKRESU NEONATOLOGII, PEDIATRII LUB ANESTEZJOLOGII – UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH BĘDZIE REALIZOWANYE W RAMACH PODSTAWOWEJ ORDYNACJI CZASU PRACY(do 160 godz./m-c) I DYŻURÓW MEDYCZNYCH (min. 4 dyż. w m-cu) W KLINICE NEONATOLOGII ORAZ INNYCH KOMÓRKACH MEDYCZNYCH USK WEDŁUG POTRZEB.Szczegóły oferty