Podziękowania dla profesorów

Podziękowania dla profesorów


W poniedziałek 17 października profesorowie oraz dyrekcja USK uroczyście podziękowali kierownikom, którzy zakończyli pracę w charakterze szefów klinik: prof. Andrzejowi Kűblerowi z Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii oraz prof. Leszkowi Paradowskiemu z Kliniki Gastroenterologii i Hepatologii.


Profesorowie, choć zakończyli pracę w charakterze kierowników klinik nadal są aktywni zawodowo. Prof. Andrzej Kübler kieruje obecnie Centrum Leczenia Bólu i Medycyny Paliatywnej USK, prof. Leszek Paradowski kontynuuje pracę dydaktyczną na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.


Od 1 października Kliniką Gastroenterologii i Hepatologii kieruje prof. Elżbieta Poniewierka, Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii dr hab. Waldemar Goździk.