Program przeszczepiania kończyn górnych

Program przeszczepiania kończyn górnych


Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować o zapoczątkowaniu w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu programu przeszczepiania kończyn górnych oraz otwarciu naboru na listę potencjalnych biorców przeszczepu. Program jest prowadzony przez Oddział Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki. Pragniemy zaznaczyć, że w skład zespołu Kliniki wchodzą doświadczeni lekarze, którzy w swoim dorobku zawodowym mają już zakończone sukcesem w/w procedury. Pacjentów zainteresowanych odzyskaniem utraconej w wyniku urazu lub radykalnego leczenia onkologicznego (po upływie karencji) kończyny górnej lub pozbawionych kończyny w wyniku wad wrodzonych zapraszamy do kontaktu celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przeszczepienia kończyny górnej od dawcy oraz związanych z tą metodą możliwości i jej ograniczeń. Wpisanie na listę potencjalnych biorców będzie możliwe po osobistej ocenie pacjenta przez lekarza oraz wykonaniu niezbędnych badań.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu Sekretariatu Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki USK we Wrocławiu: 71 734 38 00.


Zainteresowane osoby zapraszamy na konsultacje w dni powszednie w godzinach 8:00-10:00 (dr Adam Domanasiewicz, dr Jacek Martynkiewicz).


Z poważaniem,

Zespół Kliniki Chirurgii Urazowej i Chirurgii Ręki
USK we Wrocławiu