DZH/107/X/2016/KOL

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

DZH/107/X/2016/KOL

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, których wartość przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU OTOLARYNGOLOGII REALIZOWANE W KLINICE OTOLARYNGOLOGII, CHIRURGII GŁOWY I SZYI oraz innych Komórkach USK w zależności od potrzeb. Praca w podstawowej ordynacji czasu pracy do 150 godz./m-c, dyżury medyczne do 8 w miesiącu.

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneCzytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Załącznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Załącznik 2 - Dane Oferenta
Załącznik 3 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 4 - Wzór umowy