Oferta na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej

Nr postępowania

Temat i termin postępowania

12/2016

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu ogłasza konkurs ofert na badania z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w USK


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

Przyjęcia obowiązku wykonywania badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej w pomieszczeniach należących do Przyjmującego Zamówienie, wg Załącznika nr 1

Kod CPV - 85111000-0 Usługi szpitalneInformacja o wyborze oferty ...

Czytaj o ogłoszeniu ...
Szczegółowe warunki konkursu

Umowa
Załącznik 1 - Zakres oferty
Załącznik 2 - Oświadczenie Oferenta
Załącznik 3 - Warunki techniczne
Załącznik 4 - Formularz ofertowy
Zarządzenie 73/2016