DZH/106/IX2016/SOR

Nr postpowania

Temat i termin postpowania

DZH/106/IX2016/SOR

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY

im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocawiu ogasza konkurs na udzielenie zamwienia na wykonywanie wiadcze zdrowotnych, ktrych warto przekracza wyraonej w zotych rwnowartoci kwoty 30 000 euro


PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST UDZIELANIE WIADCZE ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

LEKARZ SPECJALISTA Z ZAKRESU CHIRURGII OGLNEJ W SZPITALNYM ODDZIALE RATUNKOWYM. Dyury medyczne: 12 godz. - zgodnie z organizacj pracy w SOR (dopuszczalne 24-godz. dyury) DO 84 GODZ./M-C

Kod CPV - 85111000-0 Usugi szpitalneCzytaj o ogoszeniu ...
Szczegowe warunki konkursu

Zacznik 1 - Zakres rzeczowo - finansowy oferty
Zacznik 2 - Dane Oferenta
Zacznik 3 - Owiadczenie Oferenta
Zacznik 4 - Wzr umowy