Centrum Chorób Serca


 

Centrum Chorób Serca


Kierownik Centrum Prof. dr hab. Piotr Ponikowski
Kliniki
  • Klinika Chirurgii Serca
  • Klinika Kardiologii
  • Klinika Chorób Serca
Lokalizacja ul.Borowska 213, Budynek H, II piętro,

Kontakt Telefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 736 4258

 


Prof. dr hab. Piotr Ponikowski

absolwent (1986) Wydziału Lekarskiego
Akademii Medycznej we Wrocławiu

 

 
 

od 2009 r. kierownik Katedry i Kliniki Chorób Serca Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, w latach 2001-2019 kierownik Kliniki Kardiologii 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, od 2019 r. kierownik Centrum Chorób Serca Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK), w latach 2004–2011 był członkiem Zarządu Głównego PTK, wybrany na lata 2017-2019 na prezesa PTK.


Jest członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (European Society of Cardiology, ESC) (FESC) i członkiem Asocjacji Niewydolności Serca (Heart Failure Association, HFA (FHFA). Od 2005 r. jest członkiem Zarządu HFA. W latach 2010–2012 pełnił funkcję prezesa HFA. W latach 2012-2014 był członkiem Zarządu ESC, a w latach 2012-2018 był członkiem Committee for Practice Guidelines ESC. Był przewodniczącym Grupy Roboczej przygotowującej dokument Wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego z zakresu przewlekłej i ostrej niewydolności serca (2016).


Jego główne zainteresowania naukowe i kliniczne dotyczą tematyki niewydolności serca, leczenia interwencyjnego chorób układu krążenia oraz badań nad oceną regulacji odruchowych w układzie krążenia i oddychania.


Jest członkiem komitetów sterujących licznych wieloośrodkowych badań klinicznych, członkiem komitetów redakcyjnych i recenzentem wielu czasopism naukowych.


Za działalność naukową otrzymał m.in. nagrodę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego za całokształt dorobku (2011) i nagrody JM Rektora UMW (indywidualnie i zespołowo) oraz Ministra Zdrowia (zespołowo). Został zaliczony do grupy najbardziej wpływowych naukowców świata (jako jeden z 4 Polaków) z dziedziny medycyny w 2015, 2016, 2017 i 2018 według rankingu Thomson Reuters „The World’s Most Influential Scientific Minds”. W 2015 r. Prezydent Wrocławia przyznał mu za zasługi dla miasta medal pamiątkowy „Merito de Wratislavia – Zasłużony dla Wrocławia”.


Został wybrany na funkcję Prorektora ds. Nauki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu na kadencję w latach 2016–2020. W wolnych chwilach uprawia biegi maratońskie.


Autor ponad 650 publikacji, łączna liczba cytowań >70000, H-index: 103 (wg Web of Science 25.03.2019)Struktura:


  • 1) Klinika Chirurgii Serca
  • 2) Klinika Kardiologii
  • 3) Klinika Chorób Serca
  • 4) Zakład Obrazowania Chorób Serca
  • 5) Zakład Badań Klinicznych Chorób Układu Krążenia