Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych

i Nadciśnienia Tętniczego

Kierownik KlinikiProf. dr hab. Grzegorz Mazur
Oddziały

Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych,
Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego

Lokalizacjaul.Borowska 213, Budynek A, V piętro

KontaktTelefon

Sekretariat

Sekretariat - FAX

(71) 736-4000

(71) 736-4009


Lada Pielęgniarska
(24 h na dobę)
(71) 736-4080
Lekarz Dyżurny(71) 736-4090Usługi medyczne

Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego zajmuje się kompleksową diagnostyką i leczeniem w zakresie:


 • Całodobowe ambulatoryjne monitorowanie ciśnienia tętniczego (ABPM)
 • Całodobowa analiza zapisu ekg (Holter ekg)
 • Inwazyjna diagnostyka obrazowa tętnic:
  - wieńcowych (koronarografia)
  - aorty i tętnic nerkowych (aortonefrografia)
 • Inwazyjne poszerzanie zwężeń (przezskórna rewaskularyzacja metodą angioplastyki balonowej z implantacją stentów) w tętnicach:
  - wieńcowych (PTCA)
  - nerkowych (PTRA)
 • Kompleksowa diagnostyka wtórnych przyczyn nadciśnienia tętniczego (badania hormonalne, testy czynnościowe, diagnostyka obrazowa)
 • Echokardiografia, kompleksowa diagnostyka ultrasonograficzna
 • Badanie przepływów naczyniowych metodą dopplerowską
 • Diagnostyka wybranych chorób metabolicznych:
  - porfirie
  - hemochromatoza
 • Badania czynnościowe układu oddechowego
 • Polisomnografia
 • Ocena zawodowego narażenia na ołów, diagnostyka zatruć metalami ciężkimi
 • Diagnostyka i leczenie chorób zawodowych
 • Diagnostyka i kompleksowe leczenie obrzęków limfatycznych
Skład osobowy Kliniki

Kierownik Katedry i Kliniki

Prof. dr hab. Grzegorz Mazur


Zespół Kliniki
dr hab. Jolanta Antonowicz-Juchniewicz, prof. nadzw.
prof. dr hab. Anna Skoczyńska Z-ca ordynatora oddziału
prof. dr hab. Andrzej Szuba

dr hab. Arkadiusz Derkacz
dr Anna Affelska-Jercha
dr Bogusław Beck
dr Angelika Chachaj
dr Adrian Doroszko
dr Anna Jodkowska
dr Beata Kaczmarek-Wdowiak
dr Wojciech Kędzia
dr Helena Martynowicz
lek. Maciej Podgórski
dr Rafał Poręba
dr Aleksandra Steinmetz-Beck
dr Anna Szymańska-Chabowska
lek. Ewa Gluza
lek. Radosław Gutherc
dr Bogusława Kreczyńska
lek. Grzegorz Pełka
lek. Rusłana Żurawska
 
Rezydenci
lek. Agnieszka Szczytkowska (choroby wewnętrzne)
lek. Paulina Ilnicka (choroby wewnętrzne)
lek. Agnieszka Janus (choroby wewnętrzne)
lek. Karolina Korfanty (medycyna pracy)
lek. Olga Kubicka (medycyna pracy)
lek. Katarzyna Podgórska (choroby wewnętrzne)
lek. Joanna Gruber (choroby wewnętrzne)
lek. Anna Szewczyk-Borkowska(medycyna pracy)
lek. Kamila Wojtas (choroby wewnętrzne)
lek. Katarzyna Gosławska (choroby wewnętrzne)

-> Wybrane publikacje naukowe pracowników kliniki


-> Informacje o Klinice Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego

Historia Kliniki

Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego wywodzi się z II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych, której kierownikiem w latach 1945-1970 był prof. Antoni Falkiewicz. Głównymi kierunkami badań naukowych zespołu Kliniki była wówczas: kardiologia, medycyna przemysłowa, endokrynologia i immunologia kliniczna.

W 1970 roku po powołaniu Instytutu Chorób Wewnętrznych z II Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych powstały dwie Kliniki: Endokrynologiczna i Chorób Zawodowych. Kierownikiem Kliniki Chorób Zawodowych w latach 1970-1996 był prof. Roman Smolik. Klinika w 1981 r. przekształciła się w Klinikę Chorób Wewnętrznych i Zawodowych. Zgodnie z profilem Kliniki kontynuowano badania nad etiologią, patogenezą, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia, chorób immunologicznych i rozwijano badania w dziedzinie klinicznej patologii zawodowej - poszukiwanie markerów wrażliwości i odpowiedzi na toksyny przemysłowe. Wprowadzono też wówczas badania z zakresu medycyny środowiskowej, badając mieszkańców z rejonów zagrożenia ekologicznego.

Od 1996 r. do 2012 r. kierownikiem Kliniki był prof. Ryszard Andrzejak. Obecnie, od roku 2012, kierownikiem Kliniki jest prof. Grzegorz Mazur. Klinika w 2004 roku przekształciła się w Klinikę Chorób Wewnętrznych, Zawodowych i Nadciśnienia Tętniczego. Kontynuowano badania w zakresie patologii chorób układu krążenia i patologii powstałej pod wpływem działania czynników zawodowych, parazawodowych (związanych z pracą) oraz środowiska ogólnego, w tym wczesnej diagnostyki i monitorowania biologicznego z wykorzystaniem markerów biologicznych inicjacji zaburzeń patofizjologicznych.

Od 2005 roku Klinika jest jedynym w regionie (uznanym przez Ministra Zdrowia) referencyjnym ośrodkiem leczenia nadciśnienia tętniczego opornego i rozpoznawania wtórnych postaci nadciśnienia tętniczego. W 2005 roku także zorganizowano i uruchomiono Poradnię Chorób Metabolicznych i Poradnię Nadciśnienia Tętniczego. Liczba hospitalizowanych w Klinice wynosi rocznie w ostatnich 5 latach od 1550 osób do 1800.