Wrocław, 16.04.2008r.

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu

INFORMUJEO PRZESUNIĘCIU TERMINU SKŁADANIA OFERT ORAZ

TERMINÓW OBOWIĄZYWANIA UMÓW DOTYCZĄCYCH KONKURSÓW NA

WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1.    LEKARZA   OKULISTY,   ENDOKRYNOLOGA,   KARDIOLOGA,   HEMATOLOGA,
PSYCHIATRY

REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

2.  LEKARZA RADIOLOGA

REALIZOWANYCH  W RAMACH PRACOWNI RADIOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

TERMIN SKŁADANIA OFERT: został przesunięty z dnia 16.04.2008r. z godz. 10:00 na dzień 21.04.2008r na godz. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: nastąpi 28.04.2008r. o godz. 12:00 w pokoju nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: nastąpi do 28.04.2008r.

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY: zostaje zmieniony zapis „zostanie zawarta do 31.12.2008 roku z możliwością j ej przedłużenia" na „umowa zostanie zawarta do 31.12.2008r."