Wrocław, 14.04.2008r.

Akademicki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza- Radeckiego we Wrocławiu

INFORMUJE O PRZESUNIĘCIU TERMINU SKLADANIA OFERT ORAZ

TERMINOW OBOWIAZYWANIA UMOW DOTYCZACYCH KONKURSOW NA

WYKONYWANIE USLUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE:

1.   LEKARZA: PEDIATRY, CHIRURGA DZIECIĘCEGO, UROLOGA DZIECIĘCEGO,
NEFORLOGA DZIECIEĘCEGO, NEUROLOGA DZIECIĘCEGO,  ENDOKRYNOLOGA,
GASTROENTEROLOGA,        ONKOLOGA       DZIECIĘCEGO,               HEMATOLOGA
DZIECIĘCEGO, TRANSPLANTOLOGA, RADIOLOGA

REALIZOWANYCH W RAMACH PRACY W ORDYNACJI PODSTAWOWEJ ORAZ DYZUROW MEDYCZNYCH W KLINIKACH DZIECIECH AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

2. LEKARZA LARYNGOLOGA

REALIZOWANYCH W RAMACH PORADNI LARYNGOLOGICZNEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

3. LEKARZA RADIOLOGA

REALIZOWANYCH W RAMACH PRACOWNI NACZYNIOWEJ AKADEMICKIEGO SZPITALA KLININCZEGO

TERMIN SKLADANIA OFERT: został przesunięty z dnia 11.04.2008r. z godz. 10:00 na dzień 21.04.2008r na godz. 10:00

TERMIN OTWARCIA OFERT: nastąpi 28.04.2008r. o godz. 12:00 w pokoju nr 2.10 I piętro w siedzibie ogłaszającego

TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU: nastąpi do 28.04.2008r.

PRZEWIDYWANY CZAS OBOWIAZYWANIA UMOWY:

Dla punktu 1 zostaje zmieniony zapis ,,zostanie zawarta do 31.12.2008 roku z możliwością jej przedłużenia" na ,,umowa zostanie zawarta do 31.03.201 Ir."

Dla punktów 2, 3 zostaje zmieniony zapis ,,zostanie zawarta do 31.12.2008 roku z możliwością jej przedłużenia" na ,,umowa zostanie zawarta do 31.12.2008r."